Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie kan orthopedische kinesitherapie deels overlappen, aangezien het vaak om dezelfde soort letsels gaat. Maar terwijl orthopedische kinesitherapie vooral het normale functioneren in je dagelijks leven op het oog heeft, is het doel bij sportkinesitherapie dat je je sport weer goed kan uitvoeren.

Daarnaast zijn er ook een aantal sportspecifieke letsels (denk maar aan een iliotibiaal frictiesyndroom, wat lopers wel eens kunnen ondervinden) die tijdig opgespoord en behandeld moeten worden. Op die manier kan je zo snel mogelijk terug pijnloos sporten en kunnen de letsels in de toekomst vermeden worden.

Deze therapie kan ik zowel toepassen bij recreatieve als professionele sporters.