Mededeling aangaande AVG (GDPR)

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in.
In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.
De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

Kinesitherapeut Sofie Vermeir verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG.
De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede
gezondheidszorg.

De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd.
Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Sofie Vermeir
0472 02 84 47
[email protected]


Versie #1, laatste wijziging op 03/06/2018